Urban Style

FLAIR — APRIL 2012
URBAN STYLE
photographer: Emilio Tini
stylist: Elena Bellini
MODEL(S): Julius Gerhardt

ET FLAIR APR12 01 ET FLAIR APR12 02 ET FLAIR APR12 03
ET FLAIR APR12 04 ET FLAIR APR12 05

Advertisements